Radovi građevinskim mašinama   BETONIRANJE


BETONIRANJE
Naziv:BETONIRANJE
Vrsta proizvoda:Betoniranje
Cena:0
Proizvodac:IZOMONT DOO
Adresa:Авалски пут 6, Beograd
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

BETONIRANJE
 
Betoniranje izvodimo prema projektovanom rešenju i statičkom proračunu.
 
 

Potrebni parametri za dimenzionisanje betonskih podova:

 • sabijenost podloge
 • podložni beton l vrsta hidroizolacije
 • predviđena opterećenja: - mehaničko - statičko - hemijsko
 • projektovana marka betona
 • predviđen aditiv - superplastifikator za bolju obradljivost i veću marku
 • neophodna debljina betona
 • odgovarajuća armatura u jednoj ili dve zone
 • mikroarmatura

Usaglašavanjem navedenih parametara dolazimo do najkvalitetnijeg i najoptimalnijeg rešenja za Vas i Vaš objekat. Na osnovu datih parametara, u saradnji sa našim ino-partnerom, u mogućnosti smo da Vam izradimo statički proračun za Vaš industrijski pod.

Savremena oprema sa laserskim navođenjem omogućava nam da primenjujemo najmodernije tehnologije betoniranja. Zahvaljujući tome, uvek možemo da zadovoljimo i kvalitet i kvantitet izvedenih radova.

Betoniranje izvodimo prema najnovijim preporukama američkog instituta za betone (ACI), a u skladu sa primarnim standardima ASTM 1155M i DIN 18202.

Kontrolu kvaliteta u Srbiji vrše IMS, Građevinski fakultet i Institut za puteve iz Beograda.

Mikroarmatura

Prednosti korišćenja mikroarmature su:

 • jednostavnija i brža ugradnja betona
 • moguća veća statička opterećenja
 • dobija se mehanički izdržljiviji beton, otporniji na oštećenja usled udara
 • sprečava pojavu mikropukotina u betonu
 • manje su linearne deformacije tokom vezivanja i očvršćavanja betona
 • smanjuje se verovatnoća nepravilnog pucanja betona
 • dobijaju se trajniji betoni, otporniji na starenje i koroziju

BETONIRANJE

 
   
   
   
   
   
   
   
       
       
 

BETONIRANJE

Rotacione glačalice

jednostruke i duple, koriste se za grubu i finu obradu betonskih površina i fero betona. Ugrađeni antimagnetni uređaj sprečava isplivavanje mikroarmature.

 

 

 

BETONIRANJE

COPPERHEAD sa LASER SCREED

tehnologijom je namenjen za betoniranje manjih površina i međuspratnih konstrukcija. U toku betoniranja mašina se kreće preko jednostruke ili dvostruke armaturne mreže laserskim navođenjem, tako da se betoniranje vrši bez vođica.

 

 
       
       
       
 

BETONIRANJE

Laserski signal koji navodi COPPERHEAD i SOMERO serije S, obrađuje se kompjuterski učestanošću od 10 operacija u sekundi.

SOMERO serije S sa LASER SCREED

tehnologijom omogućava betoniranje i do 2500 m na dan. Navođenje se vrši laserski na zadatu kotu, tako da nam ni ovde nisu potrebne vođice. SOMERO izvlači beton preko armature a da je pri tome ne oštećuje, zahvaljući moćnom teleskopu dužine 6 m.

 • širina vibro letve 2,5m
 • radni korak 6m
 • radni učinak 15m/min
 
       
  Dilataciona spojnica i nastavak betoniranja    
       
 

BETONIRANJE

 
       
  Kapacitet:

BETONIRANJE

BETONIRANJE

BETONIRANJE

 
 
 • naš dnevni kapacitet betoniranja iznosi do 2500 m
 • dnevne prekide, nastavke betoniranja radimo uz primenu moždanika
 • nudimo mogućnost izrade betona bez radnih spojnica u površini do 2000 m uz primenu aditiva poslednje generacije
 
     
  Sečenje betona:  
 
 • nasečenje betona radimo u roku od dva do tri dana nakon betoniranja
 • beton sečemo do 1/3 debljine betonske ploče
 • sečenjem betonske ploče u pravilnim rasterima sprečavamo njeno nepravilno pucanje
 
     
  Impregnacija-zaštita betonskih podova  
 
 • klasična - folijama i kvašenjem
 • savremena - sredstva za zaštitu koja:

    - povećavaju čvrstoću betona do 35 %

    - hidrofobiziraju površinu

    - ostavljaju sjaj

    - olakšavaju održavanje površine

    - sprečavaju isušivanje betona

    - neguju kako svež tako i stari beton

    - trajno impregniraju površinu

 
     
  Četvrta komponenta betona - aditivi  
 

Prema zahtevu iz projekta, koristimo aditive za beton u cilju dobijanja traženih karakteristika betona:

 • superplastifikatore - za dobijanje visokokvalitetnih betona
 • plastifikatore za plastičnost betona
 • ubrzivače vezivanja
 • usporivače vezivanja
 • aditive za VDP beton
 • aditive za zimsko betoniranje
 • aditive za otpornost betona na mraz i soli
 • aditive za dobijanje polimer betona

Aditivi - dodaci za beton su nam neophodni u savremenom građevinarstvu, jer njima podešavamo karakteristike betona prema zahtevima i potrebama

 
     
  Superplastifikatori  
 

Koristimo superplastifikatore renomiranih stranih firmi. Superplastifikatori:

 • znatno redukuju vodu i povećavaju marku betona
 • daju tečljivost betona
 • omogućavaju dobijanje tzv. samougrađujućih i samozbijajućih betona
 • daju betonu plastičnost i obradivost
 • odlažu početak vezivanja
 • omogućavaju duži transport
 • olakšavaju pumpanje betona
 
     
  Polimer betoni  
 

Polimer betoni se sve češće zahtevaju u projektima. Karakterišu ih:

 • bolje fizičke, mehaničke i hemiske osobine
 • plastičnost
 • vodonepropustnost
 • otpornost na mraz i soli
 • trajnost
 • mogućnost kombinovanja sa drugim aditivima