Zidovi, blokovi i opeke   Šuplji blok TGB-9


Šuplji blok TGB-9
Naziv:Šuplji blok TGB-9
Vrsta proizvoda:Blokovi
Cena:0
Proizvodac:IGM - TRUDBENIK
Adresa:Omladinski trg 17, Vršac
Proizvodac:IGM - TRUDBENIK
Adresa:Slanački put 26 pošt. fax 6, Beograd
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

Trudbenik

Šuplji blok TGB-9
Šuplji blok od gline sa vertikalnim šupljinama sa olakšanom osnovnom masom
SRPS B.D1.015/V - 290x90x190 - 100 - I

Trudbenik
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije (mm)

Dužina

Širina

Visina

290

90

190

Marka

100

Masa (kg/komad)

5,2

Zapreminska masa (kg/dm3)

1,0

JNF

2,5

Količina u ugrađenom stanju po 1m2 površine zida (komada)

Za debljinu zida od

90 mm

290 mm

16,7

50

Koeficijent toplotne provodljivosti (W/m K)

0,264

Količina na paleti (komada)

240