Zidovi, blokovi i opeke   Šuplji blok TBH-1


Šuplji blok TBH-1
Naziv:Šuplji blok TBH-1
Vrsta proizvoda:Blokovi
Cena:0
Proizvodac:IGM - TRUDBENIK
Adresa:Omladinski trg 17, Vršac
Proizvodac:IGM - TRUDBENIK
Adresa:Slanački put 26 pošt. fax 6, Beograd
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

Trudbenik

Šuplji blok TBH-1
Šuplji blok od gline sa horizontalnim šupljinama
SRPS B.D1.015/H - 250x250x190 - 20 - I

Trudbenik
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije (mm)

Dužina

Širina

Visina

250

250

190

Marka

20

Masa (kg/komad)

9,1

JNF

6,1

Količina u ugrađenom stanju po 1m2 površine zida (komada)

Za debljinu zida od

190 mm

250 mm

14,8

19,2

Količina na paleti (komada)

120