Zidovi, blokovi i opeke   Blok ispune TBI-14


Blok ispune TBI-14
Naziv:Blok ispune TBI-14
Vrsta proizvoda:Blokovi
Cena:0
Proizvodac:IGM - TRUDBENIK
Adresa:Omladinski trg 17, Vršac
Proizvodac:IGM - TRUDBENIK
Adresa:Slanački put 26 pošt. fax 6, Beograd
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

Trudbenik

Blok ispune TBI-14
Šuplji blok od gline za međuspratne konstrukcije
SRPS B.D1.030 - 245x275x140 - 4 - I

Trudbenik
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije (mm)

Dužina

Širina

Visina

245

275

140

Nosivost (kN)

4

Masa (kg/komad)

6,2

Količina u ugrađenom stanju po 1m2 površine tavanice (komada)

10

Količina na paleti (komada)

126