Osnovni materijali   MAPELASTIC


MAPELASTIC
Naziv:MAPELASTIC
Vrsta proizvoda:Hidroizolacioni malteri
Cena:0
Proizvodac:MAPEI
Adresa:Ustanička 128a, Beograd
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

logo_mapei_proizvodi
 
 

MAPELASTIC

 
     
     
 

 

Dvokomponentni, visoko prilagodljiv, cementni malter za hidroizolaciju i zaštitu betona.

 

Područje primene: 

Mapelastic se upotrebljava za:

  • hidroizolaciju kupatila, balkona i terasa u vezi sa završnom oblogom od keramičkih pločica ili kamena,

  • hidroizolaciju betonskih vodoskoka, rezervoara i bazena,

  • hidroizolaciju nosećih i pregradnih zidova u suterenu koji su u kontaktu sa zemljom,

  • zaštitu betonskih površina koje su u stalnom kontaktu sa vodom,

  • zaštitu betonskih površina koje su izložene dinamičkim i hemijskim opterećenjima (CO₂, SO₂, hloridi i sulfati),

  • prevlačenje betonskih površina koje imaju stabilne konstruktivne fuge,

  • prevlačenje betonskih površina koje imaju nedovoljan zaštitni sloj iznad armature.

 

Podloge : Mapelastic može da se nanosi na beton, cementne maltere, kamen i keramičke pločice koje su dobro slepljene sa podlogom.

 

Nanošenje : Mapelastic naneti na podlogu metalnom gletericom u dva sloja ukupne debljine 2 do 3 mm. U još svež prvi sloj maltera Mapelastic utisnuti armaturnu mrežicu od staklenih vlakana otpornu na alkalije. Drugi sloj naneti posle 4 do 5 sati, odnosno najkasnije sledećeg dana.

 

Potrošnja : 1,7 kg/m2 za svaki mm debeljine nanosa.
2,2 kg/m2 za svakimm debeljine pri mašinskom nanosu.

 

Pakovanje : 32 kg komplet (komponenta A vreća od 24 kg i komponenta B kanta od 8 kg).

 
     
     
 

 

MAPELASTIC