Fasade   Ventilisane fasade


Ventilisana fasada

Ventilisane fasade su dobile svoj naziv zbog ventilisanog sloja odnosno sloja vazduha između izolacionog materijala i spoljašnjeg, dekorativnog sloja. Danas su one jedan od najčešćih načina oblaganja spoljašnjih zidova poslovnih objekata.
Ventilisana fasada osigurava građevini visoki stambeni komfort zahvaljujući prirodnoj ventilacionoj komori koja se nalazi izmedju strukture zida i obloge. Zbog termičkih razlika stvara se prirodno penjajuće kretanje vazduha, koje poboljšava termičku izolaciju građevine. Tokom leta, garantuje efikasno i prirodno uklanjanje topline akumulisane u fasadi sunčevim grejanjem.

Osnovni elementi ventilisane fasade i njihove funkcije:

  • Noseća potkonstrukcija - horizontalni i vertikalni profili - potkonstrukcija se mehanički pričvršćuje za noseći zid, u svemu prema uputstvu proizvođača fasade. Uloga potkonstrukcije je da nosi spoljašnju, fasadnu oblogu i prenosi opterećenje nastalo vetrom na nosivu konstrukciju.
  • Izolacioni materijal kamena vuna Knauf Rock - termoizolacioni materijal u sistemu ventilisanih fasada mora da bude dovoljno čvrst i povezan da bi se na taj način sprečilo kidanje i rasturanje izolacionog materijala usled jačeg strujanja vazduha u ventilisanom sloju. Takođe, veća gustina izolacionog materijala sprečava i infiltraciju hladnog vazduha u sam materijal.

Kamena vuna koju koristimo zavisi od visine objekta i izmene vazduha u ventilisanom sloju; preporučeni tipovi kamene vune:

  • KR PVF u svim sistemima ventilisanih fasada
  • KR L u sistemu dobro ventilisnih fasada do 12m visine.


Ploče kamene vune se postavljaju tesno jedna uz drugu, bez zazora između ploča. Ploče se mehanički pričvršćuju da bi se postigao efekat pritiskanja ploča na noseći zid. Koriste se specijalno dizajnirani tiplovi za ventilisane fasade čiji je prečnik glave tipla ø 90mm. Preporučeni broj tiplova je 6kom/m2 a u ivičnim zonama povećati broj zbog jačeg strujanja vetra (u svemu prema preporukama proizvođača tiplova).

Ploče mogu biti dodatno kaširane staklenim voalom (kaširana strana ploče je okrenuta ka ventilisanom sloju) crne ili bele boje u zavisnosti od željenog vizuelnog efekta. Na taj način se poboljšavaju sledeće karakteristike:

- otpornost uzdužnom strujanju vazduha: stakleni voal štiti površinu ploče od mogućeg jačeg strujanja vazduha u okviru vazdušnog sloja
- hidrofobnost ploča: na ovaj način se ploče kamene vune dodatno štite od direktnih vremenskih uticaja kao što su kiša, sneg usled mogućih većih fuga između ploča spoljašnje obloge.

  • Ventilisani sloj - veličina ventilisanog sloja iznosi minimum 2cm (u svemu prema preporukama proizvođača fasade). Uloga ovog sloja je da odvodi difuznu vlagu iz objekta (iz unutrašnjeg, toplijeg prostora u spoljašnju, hladniju sredinu - zato i nije potrebno postavljanje parne brane), kao i vodu koja je eventualno penetrirala kroz spoljašnju oblogu. Leti sprečava prodiranje toplote u unutrašnjost objekta (smanjuje zagrevanje osnovne mase zida) a zimi predstavlja dodatni toplotni izolator.
  • Spoljašnji, dekorativni sloj - ovaj sloj definiše vizuelni izgled objekta i može biti od: stakla, mermera, kamena, alukobonda, ... Uloga ovog sloja je da štiti od sunca, kiše i ostalih atmosferskih uticaja. Takođe, ovaj sloj prima i prenosi opterećenje nastalo vetrom na noseću potkonstrukciju.