Fasade   Metalne fasade


Metalne fasade


Bitni metali koji se koriste kao metalne obloge osim aluminijuma i čelika jesu: bakar, olovo, cink... Kod većine pomenutih materijala, svojstva u odnosu na čiste metale su bitno poboljšana. Kao metalne obloge se često koristi npr. mesing.
Za metalne fasade se koriste još i sledece vrste obloga: trake, snopovi i ploče, trapezni profili, cik-cak profili i valoviti profili, kasetni profili, paneli, sendvič-elementi, šindra, perforirani lim i rešetke za naprezanje, tkanine, okovi ( bakar). Kod planiranja metalne obloge treba voditi računa o obradi površine, zaštiti od korozije i izmenama dužine uslovljenih promenama temperature.

Bakar - crvenkasti sjajni metal, sastoji se 100 % od Cu-DHP. Materijal se može jako dobro oblikovati ( debljina traka 0,6-0,7 mm). Dokazao se svojom postojanošću i dugog je veka trajanja. Pod uticajem atmosfere, bakar stvara sloj oksida, koji se tokom vremena menja po boji i sastavu. U zavisnosti od fasade, taj proces može trajati čitav niz godina. Bakrene trake se već prema boji i površini mogu obrađivati na različite načine, te tako sprečavaju prirodan proces korozije usled atmosfere. Bakar (tačka topljenja na 1083°C) se može variti, lemiti, rezati, savijati... Bakar se na fasadama koristi kao trapezni i valoviti profil, u kasetama, pločama, šindri.

Cink - za oblaganje fasada plavičasto-belim cinkom koristi se isključivo slitina titan cink ( dodaci slitini titan i bakar). U pocetku srebrnkasta, glatko izvaljana površina, dobije zbog atmosferskih procesa mat-sivo-plavu patinu. Proces homogenog stvaranja patine može na fasadama trajti godinama. Pravilnim tretiranjem površine (npr. fosfatiranjem), to vemensko razdoblje se može i produžiti. Cink se koristi kao antikorozivno, zaštitno sredstvo za druge metale npr. čelik. Materijal se usled topljenja isteže relativno malo i može se jako dobro obrađivati. U svakom slučaju treba izbegavati tragove vlage iza lima. Vlaga vodi, neizbežno, do gubitka materijala. Titan-cink se kao materijal koristi na fasadama u trakama, pločama, panelima, kasetama ili valovitim i cik-cak limovima. Otpad od cinka može se reciklirati 100 %.

Čelik - vrlo čvrst, trajan materijal koji se može ponovno obrađivati uz vrlo mali utrošak energije. S ekološkog aspekta taj materijal je potpuno bezopasan.
Gustina čelika iznosi 7,8 g/cm3 te je tako 3x veća od gustine aluminijuma. Nasuprot čeliku, visoko legirani plemeniti čelik može biti izložen atmosferskim uticajima bez dodatne zaštite, naravno ukoliko nema posebnih korozionih opterećenja.
Plemeniti čelik, odnosno nerđajući čelik, sadrži najmanje 12 % hroma, delimično i nikal odnosno molibden, te ima gustinu od 7,9 g/cm3.
Na fasadama se koristi na različite funkcionalne načine:

- profili u prozorskim konstrukcijama i konstrukcijama vrata
- obloge fasada
- donje konstrukcije
- vezni elementi i elementi za učvršćivanje
- okovi.