Fasade   Drvene fasade


Drvena fasada


Drvo je materijal koji je stalno izložen vremenskim utecajima. Faktori kao sunce (UV-zračenje), kiša, vetar, mraz i prljavština deluju na fasade, koja su već prema zemljopisnom položaju, orijentaciji, nagibu, konstruktivnoj formi izložene uticajima različitog intenziteta. U principu, čvrstoća drveta nije ograničena tako da i neobrađene drvene fasade mogu postići dugi vek trajanja. U svakom slučaju se preporučuje ispravna konstruktivna zaštita drveta.
Drvo se na fasadama koristi na najrazličitije načine. Prirodni materijal se zbog svojih konstruktivnih osobina može koristiti kao nosivi profil fasade u stupno-profilnim konstrukcijama ili prozorskim konstrukcijama, ali i kao obložni material za spoljnu ventilaciju u obliku dasaka ili ploča. Osim toga, puno drvo, prifilne daske ili višeslojno drvo, koriste se već prema dimenzijama u sistemima zaštite od sunca..
Najčešće vrste obloga diele se u profilne daske i drvene ploče. Drveni proizvodi se među građevinskim materijalima obrađuju s najmanjim utroškom eneregije. Pravilnom primenom je drvo dugovečno i njegov se vek trajanja može bez problema produžiti.

Profilne daske
Profilne daske omogućuju svojim malim dimenzijama pojedinačnih elementa mnoštvo oblika. Oštećenja se uz mali angažman mogu lako eliminisati. Profilne daske od punog drveta sastoje se od celuloze (celulozno drvo), hermiceluloze, lignina i vode, a već prema vrsti drveta i od drugih dodataka drvetu ( smole i sl.).
Debljine,širine i dužine dasaka i profilnih dasaka variraju. Postotni udeo vode (vlažnost drveta) pri ugradnji profilnih dasaka leži između 12% i 18 %.
Skupljanje drveta, uslovljeno klimatskim uticajima, mora se uzeti u obzir pri određivanju veličine, dimenzije i razmaka fuga drvenih dasaka. Također treba voditi brigu o prilagodnim razmacima učvršćivanja. Profilne daske ne smeju na površini imati pukotine ili tragove smole, naročito kada se na njih nanosi zaštita. Dopuštene su manje pukotine prilikom ugradnje nezaštićenih vrsta dasaka. Lice daske ( desna strana) montira se prema spolja, kako bi se izbegle deformacije i oštećenja.

Drvene ploče
Drvene ploče su sve značajnije kod spolja ventilisanih drvenih fasada. Ravna površina fasade, brza montaža i ekološka primena čine drvene ploče vrlo interesantnim materijalom za fasade. Kao lepak za višeslojne ploče, koriste se uglavnom alkalne fenol-smole, fenol-resorcin-smole i resorcin-smole.
Za spoljnu primenu najisplativiji su sledeći materijali: troslojne ploče od punog drveta - primena jedne ili više vrsta drveta (uglavnom bor, smreka...), ploče od slojevitog furnira, cementom spojene ploče od iverice.
Debljina, širina i dužina ploča varira već rema zahtevima i prema proizvođaču. Slojevite – furnir ploče, proizvode se do maksimalne dužine od 23 m. Ekonomične konstrukcije se preračunavaju prilikom planiranja bez rezanja.