Fasade   CT 85 - Lepak za fasadu


CT 85 - Lepak za fasadu
Naziv:CT 85 - Lepak za fasadu
Vrsta proizvoda:Lepkovi
Cena:0
Proizvodac:HENKEL SRBIJA
Adresa:BULEVAR OSLOBOĐENJA 383, Beograd
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

  CT 85
Lepak za fasadu
Specijalan malter za lepljenje i rabiciranje izolacionih ploča
   
     

 
  Karakteristike  
     
 
  • otporan na vremenske uticaje i smrzavanje
  • vodonepropustan
  • dozvoljava difuziju vodene pare
 
     
  Oblast primene  
     
  Za poboljšanu izolaciju spoljnih zidova. Pogodan samo za ravne zidove i izradu novih fasada. Za lepljenje izolacionih ploča (polistiren/kamena vuna) i rabiciranje.  
     
  Priprema podloge  
     
  CT 85 se može nanositi na sve uobičajene ravne, čvrste, nosive, čiste i suve zidove.  
     
  Način upotrebe  
     
  CT 85 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Dodajte 6 - 6,50 I vode za pripremu 25kg CT 85. Ako pripremate samo deo količine iz džaka zamešajte malter sa vodom u razmeri 5:2. Prvo dodajte samo onoliko vode koliko je dovoljno da se navlaži smesa, pa onda zamešajte i zatim dodajte preostalu vodu potrebnu za pravljenje smeše željene konzistencije.  
       
  Obratite pažnju    
       
  Radove izvoditi u suvim uslovima na temperaturama od +5°C do +30°C. Ne radite na zidovima koji su zagrejani i obasjani Suncem. CT 85 sadrži cement, koji sa vodom reaguje alkalno i zbog toga zaštitite kožu i oči. U slučaju kontakta sa kožom dobro isperite vodom. U slučaju kontakta sa očima zatražite pomoć lekara.    
       
  Važne informacije    
       
  CT 85 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobijene na osnovu ispitivanja i praktične primene. Predloženi način primene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome on predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo uticaja na uslove i način izvođenja radova.    
       
  Skladištenje    
       
  Do 12 meseci na suvom.    
       
  Pakovanje    
       
  U papirnim džakovima od 25 kg.    
       
  Tehnički podaci    
       
 

Sastav:

na bazi cementa sa sintetičkim smolama i mineralnim puniocima

 

 

Gustina:

1,40 kg/l

 
 

Potrošnja:

- lepljenje ploča:

cca 4 kg/m2 - rabiciranje:

I sloj: cca 2 kg/m2

II sloj: cca 2 kg/m2

 

 

 

 

 

Razmera smeše:

6-6,50 1 vode za 25 kg

 
 

Vreme obrade:

4 časa

 
 

Temperatura rada:

+5°Cdo +30°C

 
 

Otvoreno vreme:

oko 40 minuta

 

 

Otpornost na temperaturu:

-30°Cdo +70°C

 
 

Adhezija:

>0,6 N/mm2

 

 

Koeficijent otpora difuziji vodene pare:

u=70-90

 

 

Koeficijent toplotne provodljivosti:

oko 0,85 W/mK