Fasade   BK-Sil Si&Si


BK-Sil Si&Si
Naziv:BK-Sil Si&Si
Vrsta proizvoda:Završni malteri
Cena:0
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Kralja Petra bb, Banja, Aranđelovac
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Zarija Vujoševića 67, Beograd
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Milice Milojković 1, Kragujevac
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

bekament logo
 
 

SILIKATNO SILIKONSKI DEKORATIVNI MALTER


BK-Sil Si&Si

 

 
     BK-Sil Si&Si  
  Primena:  
 

 

Tankoslojni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike vodoodbojnosti, izuzetne obradivosti i paropropusnosti.

 
     
  Priprema i nanošenje:  
 

 

Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Silicat-om ili BK-Grund Universal-om. Pre nanošenja malter promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim
operacijama pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.

 
     
  Temperatura primene:  
 

 

Od +5 do +25ºC. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.

 
     
  Potrošnja:  
 

 

Prikazano u tabeli.

 
     
  Rok upotrebe:  
 

 

Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

 
     
  Pakovanje:  
 

 

25 kg.Može se tonirati u preko 400 nijansi.

 
     
 

PROIZVOD

GRANULACIJA

veličina zrna

ZBIRNA (rajb)

struktura

okir.potroš.na m2

PUNA (Ful)

struktura

okir.potroš.na m2

Posebno fino zrno

1,0 mm

/

2,3 kg

Fino zrno

1.5 mm

2,5 kg

2,7 kg

Srednje fino zrno

2,0 mm

3,0 kg

3,2 kg