Fasade   BK-Reparatur


BK-Reparatur
Naziv:BK-Reparatur
Vrsta proizvoda:Materijali za sanaciju
Cena:0
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Kralja Petra bb, Banja, Aranđelovac
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Zarija Vujoševića 67, Beograd
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Milice Milojković 1, Kragujevac
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

bekament logo
 
 

REPARATURNI MALTER


BK-Reparatur

 

 
     BK-Reparatur  
  Primena:  
 

 

Mikroarmirani polimercementni malter namenjen za reparaciju i sanaciju oštećenih betonskih površina. Maksimalna debljina sloja maltera zavisi od položaja i hrapavosti tretirane površine, i iznosi 2 cm. Veća debljina se može postići višeslojnim nanošenjem, pri čemu se sledeći sloj postavlja tek nakon postizanja dovoljne stabilnosti i delimičnog vezivanja prethodnog sloja.

 
     
  Priprema i nanošenje:  
 

 

Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, otprašena i očišćena, a slabo vezani delovi se moraju odstraniti. Reparaturni malter se nanosi na prethodno navlaženu površinu. Malter se priprema mešanjem sa oko 20% vode do potpune homogenizacije.

 
     
  Potrošnja:  
 

 

Oko 15 kg/m2/cm debljine.

 
     
  Rok upotrebe:  
 

 

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

 
     
  Pakovanje:  
 

 

5 i 25 kg.