Fasade   BK-ParketFix


BK-ParketFix
Naziv:BK-ParketFix
Vrsta proizvoda:Lepkovi
Cena:0
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Kralja Petra bb, Banja, Aranđelovac
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Zarija Vujoševića 67, Beograd
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Milice Milojković 1, Kragujevac
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

bekament logo
 
 

LEPAK ZA PARKET


BK-ParketFix

 

 
     BK-ParketFix  
  Primena:  
 

 

Sintetički lepak na bazi polimerne emulzije, namenjen za lepljenje klasičnog i lamelnog parketa.

 
     
  Priprema i nanošenje:  
 

 

Podloga na koju se nanosi lepak mora biti ravna, čvrsta, bez prašine i masnoće. Podlogu grundirati ParketFix-om razređenim sa 10% vode. Vlažnost betonske podloge može biti maksimalno 3%, a parketa 8-10%. Nanošenje se vrši nazubljenom gletericom u debljini sloja od 1 mm, na pripremljenu podlogu. Na naneseni lepak polaže se parket i dobro pritisne, a brušenje i lakiranje se vrši nakon 24 h.

 
     
  Potrošnja:  
 

 

Oko 1-1,2 kg/m2.

 
     
  Rok upotrebe:  
 

 

Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

 
     
  Pakovanje:  
 

 

25 kg