Fasade   BK-MicroFas Silicon


BK-MicroFas Silicon
Naziv:BK-MicroFas Silicon
Vrsta proizvoda:Disperziije
Cena:0
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Kralja Petra bb, Banja, Aranđelovac
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Zarija Vujoševića 67, Beograd
Proizvodac:BEKAMENT DOO
Adresa:Milice Milojković 1, Kragujevac
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

bekament logo
 
 

SILIKONSKA DISPERZIJA SA MIKRO VLAKNIMA


BK-MicroFas Silicon

 

 
     BK-MicroFas Silicon  
  Primena:  
 

 

Silikonska boja sa mikrovlaknima. Koristi se za bojenje spoljašnjiih zidova, izrađena na bazi
visoko kvalitetnih silikonskih smola. Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje, poseduje odličnu pokrivnu moć. Koristi se za bojenje kritičnih podloga, kao što su ispucale ili nejednako omalterisane krpljene podloge sa materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke
pukotine između maltera, i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim slojevima.

 
     
  Priprema i nanošenje:  
 

 

Priprema disperzije se vrši dodavanjem 10% vode uz dobro mešanje, do potpune
homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, impregnisana BK-Grund Universalom ili BK-MikroGrund Universal-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

 
     
  Temperatura primene:  
 

 

od +5 do +25ºC. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.

 
     
  Potrošnja:  
 

 

Oko 0,4-0,45 kg/m2 u 2 premaza, zavisno od upojnosti podloge.

 
     
  Rok upotrebe:  
 

 

Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

 
     
  Pakovanje:  
 

 

5, 8 i 25 kg.Može se tonirati u preko 400 nijansi.