A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BASF DOO
Adresa:Trise Kaclerovica 27L
Grad:Beograd
Telefon: + 11 3093-400, + 11 3093-401,
Web:http://www.basf.rs
Kategorija: IZOLACIONI MATERIJALI
Neopor

KVALITETNI PROIZVODI IZ BASF- a STANDARD U TOPLOTNOJ IZOLACIJI VIŠE OD 50 GODINA

 

STYROPOR® - iza ovog imena krije se priča o uspehu bez premca. Ekspandirani polistiren, skraćeno EPS, koji je BASF izumeo pre više od 50 godina, već je klasika. Pod zaštićenim nazivom Styropor®, EPS je sve do danas širom sveta simbol za efikasnu izolaciju u visokogradnji, kao i za sigurnu ambalažu.

 

ZAHVALJUJUĆI NEOPOR®-u, BASF je odveo klasični Styropor® korak dalje. Ovaj novi materijal za izolaciju se ekspandira kao i Styropor®, pa prerađuje u ploče i oblikovane delove.

 

BITNA RAZLIKA vidi se već golim okom, po srebrnosivoj boji: kod Neopora® je sirovini dodat grafit. On apsorbuje i reflektuje toplotne zrake i poboljšava efekat izolacije EPS-a do 20 posto.

 

PROIZVODI IZRAĐENI OD NEOPOR®-a predstavljaju ekonomično ulaganje u budućnost i povećavaju vrednost nekretnina.

 

NEOPOR® se sastoji od sitnih crnih zrnaca polistirena koji sadrži pogonski gas, te stoga lako ekspandira. BASF proizvodi tu jedinstvenu sirovinu, a proizvođači penastih materijala je prerađuju u izolacioni materijal za najrazličitije namene.

 

CRNE GRANULE prerađivači ekspandiraju i na uobičajenoj opremi za EPS prerađuju u srebrnosive blokove, ploče i oblikovane delove, sa 20% boljim efektom izolacije od konvencionalnog EPS-a. Blokovi se zatim seku u ploče različitih debljina.

 

IZOLACIONI MATERIJALI OD NEOPOR®-a imaju bolji izolacioni efekat uz do 50% manji utrošak materijala. Na taj način način čuvaju životnu okolinu i ostvaruju finansijske uštede. Ekološki neškodljivi izolacioni materijali od Neopor®- a ne sadrže freone, ni druge štetne gasove. Gas u ćelijama pene je vazduh, čime se garantuje određena toplotna provodljivost tokom celog veka trajanja konstrukcije. Izolacioni materijali od Neopor®- omogućuju savremen način života uz očuvanje ćovekove okoline. To nazivamo“Innovation in insulation”.